Bli medlem

Vil du bli medlem i BUL?

Send ein e-post til lagskontoret (lagskontor@bulinidaros.no) med denne informasjonen:
– Namn
– Adresse
– Postnummer
– Poststad
– Telefon
– E-post
– Fødselsdato

Under 15 år?
– Oppgi i tillegg namn på føresette

Kva særlag vil du melde deg inn i?
– Berre hovudlaget
– Teaterlaget (Begrensa med plasser for dei under 18 år)
– Spelmannslaget
– Folkedanslaget

Medlemspengar:

Under 25 årVaksne
Berre i hovudlaget450 kr600 kr
Spelmannslaget450 kr600 kr
Folkedanslaget600 kr900 kr
Teaterlaget900 kr900 kr