Lagskontoret

BUL Nidaros har lagskontor i Dronningens gate 23. Her har lagssekretæren og teatersekretæren kontora sine. Det vert óg nytta til møter og øvingar for små grupper. 

Lagskontoret ligg i underetasjen i Dronningens gate 23. Trappa går ned frå gateplan.

BUL i Nidaros