Kontaktpersonar i Folkedanslaget

STYRET

Styreleiar: Helge Venås Flægstad

Styremedlemmar: Marit Stranden, Otto Andreas Brustad, Stine Tronsdatter og Kristina Skarvang

Vararepresentantar: Valeriia Sergeeva, Ive Eggereide og Karen Lone

E-post: dansbulnidaros@gmail.com

DANS FOR BARN

Stein Henrik Wiggen Hofsøy
(Foreldrekontakt)
91316092
Karen Lone
(Hovedinstruktør)

VETERANDANS

Ive Eggereide95838471
Herman Ranes90111778