Kontaktpersonar i Folkedanslaget

STYRET

Styreleiar: Helge Venås Flægstad

Styremedlemmar: Marit Stranden, Otto Andreas Brustad og Stine Tronsdatter

Vararepresentantar: Kristina Skarvang, Karen Lone og Ive Eggereide

E-post: dansbulnidaros@gmail.com

DANS FOR BARN

Stein Henrik Wiggen Hofsøy
(foreldrekontakt)
91316092

VETERANDANS

Ive Eggereide95838471
Herman Ranes90111778