Framsyningar

Folkedanslaget tek på seg framsyningar og kan presentera norsk folkedans på ulike tilskipingar som festar, kongressar ol. Kor langt eller kva som skal dansast finn vi og oppdragsgjevaren saman ut av. Det me er spesialistar på er trønderdansar.

For meir informasjon, ta kontakt på dansbulnidaros@gmail.com