Årsmøte i Teaterlaget

Dato
10/02/2022

Tid
19:00 - 19:00

Sted
BUL-salen


Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Teaterlaget i BUL Nidaros Torsdag 10. februar kl. 1900 i BUL-salen. Merk staden. I førehandsinnkallinga stod det kontoret.
Sakliste:
1. Godkjenning av innkallinga.
2. Konstituering av møtet, val av ordstyrar, referent og to til å skrive under protokollen
3. Årsmelding 2021
4. Rekneskapen 2021
5. Målsetjing for 2022
6. Budsjett 2022
7. Val
Røysterett har dei som har betalt lagspengane for haust 2020/vår 2021 og er over 14. år, og heiderslagsmedlem.
Vel møtt.
Helsing
styret.