Årsmøte i Teaterlaget i BUL Nidaros

Dato
09/02/2021

Tid
19:00 - 21:00

Sted
Lagskontoret


Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Teaterlaget i BUL Nidaros Tysdag 9. februar kl. 1900, på nett, med lenke:

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkallinga.

  2. Konstituering av møtet, val av ordstyrar, referent og to til å skrive under protokollen

  3. Årsmelding 2020

  4. Rekneskapen 2020

  5. Målsetjing for 2021

  6. Budsjett 2021

  7. Endring i paragraf om røysterett i lova for teaterlaget

  8. Val

Røysterett har dei som har betalt lagspengane for haust haust 2020/vår 2021 innan årsskiftet og er over 14. år, og heiderslagsmedlem.