Andre arkivkveld med Siri Mæland (kurset finn stad på Dragvoll)

Dato
14/10/2020

Tid
19:00 - 21:00

Sted
BUL-hytta


I kveld dykkar me inn i arkivet til trønderske pols- og dansetradisjonar. Kor mange variantar har me eigentleg? Og kva er skilnaden? Me ser, samtalar og dansar til rytmane.

Stad: idrettsbygget på Dragvoll, dansesalen i 4.etg

Pris:
BUL-medlem: gratis
Ikkje-medlem: 100 kr
Ikkje-medlem og student: 50 kr
Me tek betaling i døra, helst på vipps grunna smittevern.