Folkedanslaget sine arrangement

Hausten 2021

Barnedans måndag i oddetalsveker, oppstart 30. august (eit lite korona-atterhald)

onsdag 1. september dansekveld i lagssalen

sundag 12. september song- og turdans i lagssalen

onsdag 6. oktober dansekveld i lagssalen

sundag 10. oktober song- og turdans i lagssalen

onsdag 3. november dansekveld i lagssalen

sundag 14. november song- og turdans i lagssalen

fredag 19. november Førleik BUL-hytta

laurdag 20. november Haustleik i lagssalen og Etterleik på hytta