Bli medlem

Vil du bli medlem i BUL?

Send ein e-post til lagskontoret (lagskontor@bulinidaros.no) med denne informasjonen:
– Namn
– Adresse
– Postnummer
– Poststad
– Telefon
– E-post
– Fødselsdato
[br]

Under 15 år?
– Oppgi i tillegg namn på føresette
[br]

Kva særlag vil du melde deg inn i?
– Berre hovudlaget
– Teaterlaget (Begrensa med plasser for dei under 18 år)
– Spelmannslaget
– Folkedanslaget
[br]

Medlemspengar:

Under 25 årVaksne
Berre i hovudlaget 450 kr 600 kr
Spelmannslaget 450 kr 600 kr
Folkedanslaget 600 kr 900 kr
Teaterlaget1200 kr1200 kr